ترفند جدید مجلس انقلابی و بوقچی‌های آن برای نابود کردن معیشت مردم در ۱۴۰۰بولتن‌ها و بوقچی‌های طرفدار مجلس انقلابی در مطلبی با عنوان “مجلس برای پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی آستین بالا زد” می‌کوشند افکارعمومی مستضعفان را به بهانه اعانه جدید برای گرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ آماده کنند.

آن‌ها مدعی هستند کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه‌التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل ما به‌التفاوت ۸ میلیارد دلار ارز و همچنین با استفاده از منابع پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در لایحه بودجه به دست می آید که احتمالا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از رقم مذکور به پرداخت یارانه اختصاص می‌یابد.سه سناریو در بین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس وجود دارد و میزان یارانه دریافتی توسط یارانه بگیران به «حداقل» ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد.

با نگاهی گذرا به بحران و تورمی که پس از هدفمندی‌یارانه‌ و ثابت نگهداشتن یارانه‌ها به وجود آمد می‌توان فهمید که اینبار مسئولان برای پر کردن جیب چه نقشه‌ای در سر دارند.

روحانی که سال آخرش هست و دولت بدهکار را تحویل می‌دهد و انقلابیون هم به طمع رسیدن به پاستور می‌کوشند با ترفندهای مختلف جیب دولت مورد علاقه‌شان را پر کنند؛ این مردم بی‌پناه هستند که هیچ دلسوزی ندارند و در این بین بیشتر از پیش دچار مشکلات می‌شوند.