ترور رهبر حزب الله ، شایعه یا واقعیت


مهرداد شاکری


روز گذشته انتشارخبر ترور حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان
واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی را در پی داشت
خبری که اگر چه تکذیب شد اما جهان را با یک واقعیت جدید روبرو کرد
مردم منطقه و ایران و لبنان سالهاست که سعی دارند به گوش جهانیان برسانند
که تفکر و عملکردشان با رهبرانشان فرسنگ ها فاصله دارد
مردم جنگ و کشتار و برادر کشی را نمی خواهند
و از تمام رهبرانی که سعی در ترویج تروریسم در منطقه و جهان دارند بیزارند
خوشحالی اکثر کاربران فضای مجازی از شنیدن خبر ترور حسن نصرالله
نشان داد که رهبران تندرو و افراطی مدتهاست که برای مردم مرده اند
و مردم علاقه و دلبستگی به آنها ندارند
مردم فقط منتظرند تا با شنیدن خبر مرگ تندروها نفسی از سر آسودگی بکشند