تروریست ها در صفوف اول مدعوین رییسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

مراسم تحلیف رییس جمهور منتصب شده جمهوری اسلامی

مثل همیشه پر از حاشیه های ریز و درشت بود

نکته قابل تامل تحلیف ابراهیم رییسی

حضور پررنگ و معنای نمایندگان گروه های تروریستی

و نیابتی حاکمان ایران در منطقه بود

این نمایندگان غیر ایرانی

که سالهاست تمام و کمال از سفره مردم ایران ارتزاق می کنند

با انتصاب ابراهیم رییسی نیز

کماکان به طور ویژه و پررنگ قرار است

از سفره مردم ایران ارتزاق کنند

و سفره را تمام و کمال در اختیار داشته باشند

و مردم ایران در سطل های زباله

پس مانده های غذای این تروریست ها را

از سر فقر و نداری و ناچاری تناول نمایند.