تروریست ها در لباس هلال احمر

مهرداد شاکری

به نظر می رسد عده ای از روی عمد قصد دارند تمام ارگان های دولتی را با دادن اطلاعات درست نسبت به فعالیت های غیرمجازشان و صدور تروریسم به دیگر کشورها در لیست تحریم های امریکا و اروپا قرار دهند
سعید قاسمی پاسدار تندرویی که همواره طرفدار تحریم بوده و اظهارنظرهایش همیشه حاشیه ساز بوده از صدور تروریسم در لباس هلال احمر در جریان جنگ های بوسنی و هرزگوین خبر می دهد
با این اطلاعات دقیق و موثق تحریم هلال احمر و دیگر ارگان ها و نهادهای حاکمیتی کاملا درست و توجیه پذیر می باشد
ما تروریسم صادر می کردیم وقتی تروریسم هنوز منتشر نمی شد