ترکیه، روسیه و ایران برای چهاردهمین بار در نورسلطان گردهم می آیند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسدات اونال معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از ترکیه در این اجلاس شرکت خواهد داشت

ترکیه، روسیه و ایران برای چهاردهمین بار جهت دیدارهای روند آستانه در نورسلطان پایتخت قزاقستان گردهم خواهند آمد. 

سدات اونال معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از ترکیه در این اجلاس شرکت خواهد داشت. 

الکساندر لاورنتیو نماینده ویژه ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه در امور سوریه و حسین جابری انصاری معاون وزیر امور خارجه ایران سرپرستی هیأت های دو کشور را بر عهده خواهند داشت. 

گیر پترسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز در این اجلاس حضور خواهد داشت. 

آزادی اسرا، اقدامات اعتمادسازی منجمله جستجوی مفقودین، تقویت کمکهای جامع بشردوستانه به سوریه در زمینه بازگشت پناهندگان به منازلشان  از جمله بحث درباره ابتکارات لازم برای برگزاری همایش بین المللی، پیشبرد روند سیاسی با توجه به شروع کار کمیته قانون اساسی از جمله موضوعات در دستور کار این اجلاس است. 

در آخرین جلسه ای که در روزهای 1-2 آگوست برگزار شد آخرین وضعیت در منطقه کاهش تنش در ادلب، اتمام کارهای مرتبط با تشکیل کمیته قانون اساسی، تدابیر اعتمادساز بین طرفین درگیر، بازگشت پناهندگان ، وضعیت انسان دوستانه و بازسازی پس از جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته بود.