ترکیه اخبار مرتبط با حملات روسیه در راستای مختصات داده شده از ترکیه را نقض کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه، بیانیه ای در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی موسسات رسانه ای، صادر شد.

اعلام گردید که اخبار مرتبط با اینکه نیروی هوایی روسیه، در راستای مختصاتی که ترکیه مشخص کرده است، تروریستها را مورد هدف قرار داده، صحت ندارد.

وزارت دفاع ملی ترکیه، بیانیه ای در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی موسسات رسانه ای، صادر شد.

در این بیانیه اعلام گردید: ” اخبار مرتبط با اینکه نیروی هوایی روسیه، در راستای مختصاتی که ترکیه مشخص کرده است، به تروریستها حمله کرده و آنها را مورد هدف قرار داده، صحت ندارد.”