ترکیه در اندیشه واردات شیشه از ایران؛ افزایش سهم صادرات تهران از آنکارا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_با توجه به تقاضای تولید کنندگان داخلی در ترکیه به منظور تمدید مدت زمان اقدامات حفاظتی اعمال شده در واردات شیشه مسطح از ایران، تحقیقات در این زمینه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه درباره اقدامات حفاظتی در واردات پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور اجرایی شد.

بر این اساس، در بررسی مقدماتی انجام شده، پس از اجرای تدابیر حفاظتی فعلی، واردات شیشه از ایران در دوره اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

این وزارت‌‌خانه تاکید کرده است که «اخیرا شاخص‌های اقتصادی تولیدکنندگان داخلی وخیم تر شده و سهم صادرات ایران به ترکیه در کل صادرات آن افزایش یافته است. هیئت ارزیابی اقدامات حفاظتی در واردات ، برای جلوگیری از صدمه جدی تصمیم گرفت تحقیق و بررسی اقدامات حفاظتی را به منظور بررسی انطباق تولیدکنندگان داخلی با شرایط بازار به تفصیل آغاز کند».