“ترکیه در قلب منطقه اروپا – مدیترانه جای گرفته است”

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماظهارات فاروک کایماکچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس بخش روابط با اتحادیه اروپا در مورد نقش ترکیه در منطقه اروپا – مدیترانه

فاروک کایماکچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس بخش روابط با اتحادیه اروپا در این وزارتخانه گفت که ترکیه دقیقا در قلب منطقه اروپا- مدیترانه جای گرفته است. 
کایماکچی طی سخنرانی در پنجمین همایش اتحاد برای مدیترانه ضمن تاکید بر اینکه شیوع ویروس جدید کرونا ( کووید -۱۹)، چیزی فراتر از  یک بحران سلامتی است گفت:” در صورتی که آن طور که باید با این ویروس مبارزه نشود، شیوع آن می‌تواند تاثیرات مخرب اجتماعی، اقتصادی، انسانی و سیاسی در پی داشته باشد.
کایماکچی همچنین افزود: اتحاد شرکای اروپا -مدیترانه جهت کاهش تاثیرات شیوع این بیماری و ایجاد هماهنگی در استراتژی‌های مربوط به بهبودی، امروز بیش از هر وقت دیگری ضرورت دارد. 
وی ضمن تاکید به اینکه خارجی ستیزی، اسلام هراسی امکان زندگی در  جوی توام با مسامحه و صلح را دشوار کرده است، گفت: “باید با یافتن ابزارها و راههای مقابله با این ایدئولوژی‌های مخرب، سیاستهای مناسبی تدوین شود. 
کایماکچی ضمن یادآوری اینکه درگیری‌ها در منطقه همچنان منجر به مهاجرت نامنظم می‌شود گفت که سهیم شدن در مسئولیت ناشی از این مهاجرت و حل و فصل این بحران به شکلی عادلانه از اهمیتی کلیدی برخوردار است. 
کایماکچی ضمن تاکید به اهمیت حل مسئله فلسطین اظهار داشت: “ تامین صلح و ثبات در منطقه دریای مدیترانه، به پیدایش یک راه حل عادلانه، پایدار  و جامع بستگی دارد. 
 معاون وزیر امور خارجه ضمن تاکید به اهمیت ترکیه برای اتحادیه اروپا و اتحاد برای مدیترانه گفت:” ترکیه در قلب منطقه اروپا – مدیترانه جای گرفته است. ترکیه به عنوان یکی از بنیان گذاران این اتحاد و کشوری که نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست، چه در فعالیت‌های مربوط به این اتحادیه و چه دبیرکلی این اتحاد همواره نقش‌های بسیار مهمی بر عهده داشته است.”