ترکیه: در کنار همسایه خود ایران هستیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام “با جناب سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران گفنگو کردیم”

فخرالدین قوجا وزیر بهداشت طی یک تماس تلفنی با سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران گفنگو کرد.

قوجا در خصوص این تماس تلفنی در صفحه توییتر خود نوشت:

“با جناب سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران گفنگو کردیم. در این گفتگو بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری بین دو کشور به شکل دو جانبه تاکید شد. برای مقابله با این معضل از کشور همسایه خود حمایت می کنیم”.