ترکیه میزبان مجمع عمومی سازمان ایمنی غذایی اسلامی خواهد بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسومین مجمع عمومی سازمان ایمنی غذایی اسلامی که نهاد حرفه‌ای سازمان همکاری اسلامی است، بین روزهای ۲-۳ دسامبر به میزبانی وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار خواهد شد

مجمع عمومی سازمان ایمنی غذایی اسلامی به میزبانی ترکیه ترتیب خواهد یافت. 

وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرد، سومین مجمع عمومی سازمان ایمنی غذایی اسلامی که نهاد حرفه‌ای سازمان همکاری اسلامی است، بین روزهای ۲-۳ دسامبر به میزبانی این وزارتخانه از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار خواهد شد. 

این نشست با موضوع “بهبود دوام امنیت غذایی در منطقه سازمان همکاری اسلامی” با حضور وزرا، معاونان وزیران و بسیاری از نمایندگان سطح بالا از کشورهای عضو و همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

کشاورزی، توسعه روستایی، امنیت غذایی، اشتراک اطلاعات و فناوری، بیابان‌زدایی، جنگل‌زایی، جلوگیری از فرسایش، استفاده بهینه از آب و مبارزه با بیماری‌های فرامرزی از جمله بخش‌های فعال سازمان ایمنی غذایی اسلامی است که توافقنامه تأسیس آن به امضای 34 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی رسیده است.