ترکیە از اجرای یک عملیات هوایی علیە نیروهای پ‌ک‌ک خبر داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامترکیە می‌گوید یک عملیات هوایی را در منطقە «پنجوین» در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق علیە نیروهای حزب کارگران کردستان، (پ‌ک‌ک) در شمال عراق انجام دادە است.

سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا در اربیل، در گزارشی اعلام کرد بنا بر بیانیە وزارت دفاع ترکیە، در این عملیات ٢٠ فروند هواپیما بامداد روز سە‌شنبە ٢٨ هدف را در کوەهای «آسوس» در منطقە پنجوین استان سلیمانیە در نزدیکی مرز ایران هدف قرار دادەاند.

طبق این بیانیە انبار تسلیحات، غارها، و پایگاەهای نیروهای پ‌ک‌ک در این عملیات هوایی هدف قرار گرفتە و چند فرماندە بلند‌پایە پ‌ک‌ک نیز کشتە شدەاند.

«زانا رحمان» بخشدار پنجوین گفت: «بامداد امروز جنگندەهای ترکیە منطقەهایی را در بخش پنجوین بمباران کردند. این بمباران خسارات جانی نداشت، اما خساراتی را بە زمین های کشاورزی مردم وارد کرد.»

ترکیە در سال‌های اخیر عملیات نظامی و هوایی خود علیە نیروهای پ‌ک‌‌ک در اقلیم کردستان عراق را افزایش دادە است. ارتش ترکیە چندین پایگاە نظامی را نیز در داخل خاک عراق ایجاد کردە و این امر تنش‌ها میان بغداد و آنکارا را افزایش دادە است.

هفتە گذشتە نیز ترکیە چند بار شهر سنجار را بمباران کرد. ترکیە و پ‌ک‌ک از سال ۱۹۸۴ وارد تقابل نظامی شدەاند. تاکنون دەها هزار تن از هر دوطرف و غیر نظامیان در این جنگ کشتە شدەاند.

آمریکا از سال ١٩٩٧ و اتحادیە اروپا از سال ٢٠٠١ پ‌ک‌ک را در فهرست گروەهای تروریستی قرار دادە‌اند.