تشتت انتخاباتی اصولگرایان با ورود محصولی به عنوان نامزد احتمالی ۱۴۰۰

همزمان با آرزوی دستیابی به «وحدت» و رسیدن به یک نامزد مشترک برای اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ ، از سوی مهدی چمران احتمال کاندیداتوری «صادق محصولی» مطرح شد.

رقابت و اختلاف اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ جدی‌تر شده است.

از یک سو کاندیداهای متعدد اصولگرا به میدان آمده اند که هیچ‌کدام هم قصد ندارند حتی یک گام عقب بنشینند.

و از آن ‌سو هم ادعای وحدت دارند ، اما به ‌تعداد نفرات یک اتوبوس چهره‌های شاخص این جریان سیاسی، مدعی دارند

و هر روز هم یکی، نظریه‌ای ارائه می‌کند که به ‌زعم او، یگانه راه نیل به وحدت است و بس!

حال با آمدن احتمالی صادق محصولی این وحدت خیالی شکننده تر شده و تشتت روز به روز افزون تر خواهد شد.

به ویژه آن که محمد تقی مصباح یزدی رهبر معنوی جبهه پایداری قبل از مرگش از انتخاب محصولی به عنوان رئیس این جبهه انتقاد کرده بود و پول های او را شبهه ناک خوانده بود.