تشدید بیکاری جوانان

به تازگی طرحی از سوی وزارت کار مطرح شده که قرار است به بی عدالتی در بازارکار و انعقاد قراردادهای کاری پایان دهد. وزارت کار در این باره اعلام کرد طرحی دارد که به چند دهه معضل اساسی و تاریخی رفیق بازی در بازار کار ایران پایان می دهد و ضوابط را به جای روابط، صلاحیت حرفه ای در واگذاری پُست ها و مهارت را به جای آشنابازی می نشاند.

طی این هفته در گزارشی دیگر معضل تخلفات حقوق و دستمزدی برخی کارفرمایان بررسی و مطرح شد: با وجود پایین بودن دستمزد در ایران، برخی حتی حاضر به پرداخت حداقل حقوق نیز نیستند و با سندسازی افراد را مجبور می کنند بخشی از حقوقشان را به صورت نقدی پس از دریافت و ثبت در حساب های بانکی، بازگردانند.

به گزارش مهر، مقامات کارگری می گویند در حالی که در کارگاه های زیرپله ای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت می شود، آنها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوق ها به حساب بانکی کارگران به شدت مخالفند.

معاون وزیر کار با اعلام اینکه در نظام صلاحیت حرفه ای عواملی مانند تجربه، مهارت و اخلاق حرفه ای حائز اهمیت است، گفت: با روند مدرک گرایی فعلی، با کمبود نیروی کار دیپلمه و فوق دیپلم مواجه می شویم.

نتایج یک تحلیل نشان می دهد تا ۶ سال آینده نه تنها از بیکاران کم نمی شود بلکه بازارکار بحرانی تر شده و بیکاری ۵میلیون نفری می شود. کارشناسان می گویند بخشی ازجامعه بیشتر از اینکه شاغل باشند، سرگرم هستند.

سازمان جهانی کار نیز با ارائه تحلیلی از اوضاع قراردادهای کاری در کشورهای مختلف جهان و با تاکید بر اینکه سالیانه ۴۰ میلیون نفر در کشورها به سن کار می رسند، اعلام کرد: ۶۰ درصد کل کارگران جهان قرارداد کار ندارند.

نمایندگان کارگران می گویند قراردادهای سفیدامضا، تهیه اسناد ساختگی و جعل امضا به عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پرونده ها را در مراجع حل اختلاف تشکیل می دهد. ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند ولی شرایط آنها با یکدیگر متفاوت است. برخی حاشیه امنی برای فعالیت یافته و به اصطلاح در استخدام دولت و یا زیرمجموعه های آن هستند ولی بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و شکل کار آنها و قراردادهایشان به گونه دیگری است.

رئیس جمهور به ایرانیان آمریکانشین گفته سال گذشته ۷۰۰هزارنفر در ایران شاغل شده اند و برای حل معضل بیکاری به همراهی آنها نیاز است. با این وجود، نرخ بیکاری جوانان امروز ۲.۳ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است.

معاون وزیر کار با ارائه آمار جدیدی از اوضاع اشتغال زایی در سال گذشته گفت: اشتغال ۳۷۳ هزارنفر در آمارهای بیمه ثبت شده که دستکم باید نصف همین مقدار را نیز برای مشاغل غیررسمی و بیمه نشده در نظر گرفت.

نمایندگان کارگران می گویند هزینه خانوار ۴ نفره کارگری در بهار امسال به ۳.۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. کارگران یکی از مهم ترین دلایل پایین ماندن حداقل دستمزد در ایران را دخالت های مستقیم دولت ها در شورای عالی کار و تصمیم گیری مخفیانه برای آن می دانند.