تشدید رایزنی ها / افزایش فشار قالیباف برای تایید صلاحیت یاران رد صلاحیت شده خود در شورای شهر

شنیده ها

قالیباف اخیرا در رابطه با ماجرای رد صلاحیت های داوطلبان انتخابات شوراهای شهر اظهار داشته : در بررسی صلاحیت ها قانون محور باشد نه سلایق سیاسی ، نباید تنگ نظرانه برخورد کرد ، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است ، تایید می شوند

قالیباف در جلسه با وزیر کشور و اعضای مرکزی هیات نظارت انتخابات شوراها هم گفته است : در احراز صلاحیت ها هم باید خطوط قرمز قانونی و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و هم در عین حال از رویکرد جناحی جدا دوری گردد. درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره صلاحیت‌ها آنقدر تنگ گردد که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور در این انتخابات را نداشته باشند.

بنا بر آنچه رییس دفتر رییس مجلس گفته با نظر ریاست مجلس و اعضای هیئت‌رئیسه مرکزی نظارت ، تصمیم بر آن شده که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد.

به نظر می‌رسد با این تصمیم ، مشکل یاران رد صلاحیت شده قالیباف در انتخابات شورای شهر برطرف خواهد کرد.