تشدید فعالیت های اقتصادی اصولگرایان پس از انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس با مشارکت نمایندگان مجلس انقلابی

شنیده ها حکایت از آن دارد که تیم های اقتصادی اصولگرایان پس از ریاست قالیباف در مجلس به صورت چشمگیری فعال شده اند.

در بسیاری از موارد نمایندگان انقلابی اقدام به ساپورت برخی از اصولگرایان برای ورود در فعالیت های اقتصادی سودآور شده اند.

حتی شنیده شده تعدادی از این نماینده ها ، خود سهام دار برخی از این شرکت ها شده اند اما برای آن که ردپایی از خود به جا نگذارند ، سهام خود را با نام اصولگرایان فعال در امور اقتصادی و نه به نام خود ثبت کرده اند.

در جلسات خصوصی توسط نمایندگان انقلابی به صراحت این نکته مطرح شده که این سفره ای آماده و پهن شده است و اگر طی این مدت چهار سال از آن بهره نبریم ، کلاه سرمان می رود و از کجا معلوم دوره بعدی بتوانیم دوباره وارد مجلس شویم.

فعالیت های اقتصادی تیم قالیباف برای دستیابی به مبالغ کلان جهت تامین هزینه های انتخاباتی ریاست جمهوری و شورای شهر نیز در همین راستا شدت گرفته است.

✍️ دیدگاه شما 🙏