تشکر اردوغان از شهروندان کرد در خصوص موضوع بقای کشور و اتحاد جمهور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، از ملت ترکیه که حزب عدالت و توسعه و همچنین اتحاد جمهور متشکل از حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه را در انتخابات، در صدر قرار داده اند، تشکر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، از ملت ترکیه که حزب عدالت و توسعه و همچنین اتحاد جمهور متشکل از حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه را در انتخابات، در صدر قرار داده اند، تشکر کرد.

رئیس جمهور ترکیه، خطاب به شهروندانی که پس از سفر وی از استانبول به انکارا، در مقابل مقر حزب عدالت و توسعه به شکلی سنتی جمع شدند، از بالکن ساختمان حزب، سخنرانی کرد.

اردوغان که بخصوص از شهروندان کرد که از حساسیتشان در خصوص موضوع بقای کشور و اتحاد جمهور حمایت کردند، تشکر نموده و به همه نامزدان انتخاب شده، تبریک گفت.

اردوغان با تاکید بر اینکه فکر میکنم در بخشهایی که نتایج مورد نیاز را به دست نیاوردیم “قلبها را فتح نکرده ایم”، اظهار داشت که بر طرف نمودن کاستیها، وظیفه ما میباشد.

رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت که سیاست به معنی لجبازی با ملت نیست، به معنی خوار شمردن ملت نیست بلکه ارائه بهترین خدمات به ملت میباشد و اظهار داشت که از این پس نیز به همین شکل ادامه خواهند داد.

اردوغان با تاکید بر اینکه وارد ۴.۵ سال بدون انتخابات شده ایم، افزود: “این دوره را به شکلی بسیار مفید به همراه ملتمان سپری خواهیم کرد. برای نتیجه دهی به همه مسائلی که بی نتیجه مانده اند، مبارزه خواهیم کرد.”

وی با آرزوی اینکه نتایج انتخابات به خیر باشد، گفت: “قهر و دلشکستگی در میان نیست. حزبی هستیم که ۵۲ درصد آرا را به دست آورده ایم، برنده انتخابات، ما هستیم.”