تشکیل تیم ارزیابی عملکرد دولت در سازمان بازرسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

سازمان بازرسی با همکاری کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی عملکرد دولت در بخش‌های مختلف هستند.

هدف از این بازرسی‌ها این است که مشخص شود در ۸ سال گذشته هر بخش دولتی چه عملکردی داشته است تا جلوی دستاوردسازی‌ها گرفته شود و هم چنین در مواردی پرونده قضایی تشکیل شود.

سازمان بازرسی بخش مربوط به وزارت صنعت را تکمیل کرده و در حال حاضر در حال بررسی بخش مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.