تشکیل پرونده قضایی علیه وکیل کارگران نیشکر هفت تپه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی، وکیل کارگان هفت تپه خبر داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه میگوید که اتهام مطرح شده علیه وکیل کارگران هفت تپه “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احضار وکیل کارگران را پرونده سازی خوانده و نوشته: “در زمانی که کارگران هفت تپه طی مبارزات طولانی موفق شده اند خصوصی سازی هفت تپه را لغو کنند، دور جدیدی از فشارها همانند کاهش سهم آب کشاورزی شرکت هفت تپه و پرونده سازی برای خانم زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه شروع شده است.”

هفته گذشته اعلام شد که پس از اعتراضات کارگران مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی گرفته شده و به دولت ایران بازگشته است.