تصاویر محسن فخری زاده و دریافت نشان از حسن روحانی

نخستین دانشمندی که از رئیس جمهوری نشان درجه‌ی دو خدمت گرفت، محسن فخری‌زاده بود.

همان روز که در تالار اجلاس سران مراسم باشکوهی برای قدرشناسی از افتخارآفرینان برجام برگزار شد، دکتر محسن فخری‌زاده نیز از رییس‌جمهوری مدال گرفت اما به دلیل رعایت حیطه‌بندی حفاظتی و امنیتی مربوط به این دانشمند، هیچ‌کس تجلیل رییس‌جمهوری را از او ندید.

نخستین دانشمندی که از رئیس جمهوری نشان درجه‌ی دو خدمت گرفت، دکتر محسن فخری‌زاده بود.

تصاویر قدردانی رییس جمهوری از این دانشمند ، ساعاتی پس از تصویب طرح لغو تحریم‌ها در مجلس