تصاویری از نیلوفر بهادری یکی از ۵ متهم احضار شده در پرونده ربودن مسیح علینژاد در آمریکا

با اعلام دادگستری آمریکا چهار نفر به اسامی محمود خاضعین، علیرضا فراهانی، کیا صادقی و امید نوری به توطئه برای ربودن مسیح علی‌ نژاد متهم هستند.

آنها در کنار نیلوفر بهادری‌ فر به توطئه برای نقض تحریم‌ها و تخلف بانکی و پولشویی نیز متهم شدند.

بهادری‌فر دهم تیرماه در کالیفرنیا دستگیر شد اما چهار نفر دیگر در ایران هستند. تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی در حال برنامه‌ ریزی‌‌ برای ربودن علی‌نژاد از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال او به ونزوئلا بودهند تا بعد علی‌نژا‌د را به ایران منتقل کنند این تیم قبلا در کانادا بریتانیا و امارات متحده عربی قربانیان دیگری را هدف قرار داده بودند.

نیلوفر بهادری یکی از ۵ متهم احضار شده در پرونده ربودن مسیح علینژاد در آمریکا می باشد ، که پس از بازجویی، تا روز برگزاری دادگاه به قید وثیقه آزاد شده است. ۴ متهم دیگر در ایران به سر می‌برند.