تصمیم یونان در خصوص اخراج سفیر لیبی قلدری دیپلماتیک است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشورای عالی دولت لیبی به اخراج سفیر این کشور از یونان اعتراض کرد

خالد المشری رئیس شورای عالی دولت لیبی با انتشار مطلبی در توئیتر اظهار داشت: تصمیم یونان مبنی بر اخراج سفیر لیبی در آتن قلدری دیپلماتیک است.

محمد طاهر سیهیل ، وزیر امور خارجه لیبی نیز گفته است: «اخراج سفیر ما از یونان غیرقابل قبول است.لیبی نمایندگی دیپلماتیک در یونان ندارد و گرنه اقدام متقابل انجام می‌دایم».

یونان اعلام کرده که تصمیم مذکور به دلیل امضای توافقنامه دریایی میان لیبی و ترکیه اتتخاذ شده است. ترکیه و شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی ۲۷ نوامبر جاری به منظور دفاع از حقوق دو کشور طبق قوانین بین المللی دو توافق‌نامه دریایی و همکاری امنیتی و نظامی امضا کردند.