تصویب طرح ارائه کمک مالی برای پناهجویان در ترکیه از سوی اتحادیه اروپا

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماعضای کمیته بودجه پارلمان اروپا با تشکیل جلسه‌ای در بروکسل پیشنهاد ارائه کمک مالی اضافی برای برنامه‌های حمایتی از پناهجویان در ترکیه، اردن و لبنان را به‌رای‌گیری گذاشتند.

به گزارش ت رت فارسی، اعضای کمیته بودجه پارلمان اروپا با تشکیل جلسه‌ای در بروکسل پیشنهاد ارائه کمک مالی اضافی برای برنامه‌های حمایتی از پناهجویان در ترکیه، اردن و لبنان را به‌رای‌گیری گذاشتند.

این پیشنهاد از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه شده و با ۳۳ را «مثبت»، ۴ رای «منفی» و ۳ رای «ممتنع» به تصویب رسد. بنابراین اتحادیه اروپا برای برنامه‌های موسوم به «کمک انسجام اجتماعی» و «کمک مشروط آموزشی» برای پناهجویان در ترکیه هزینه‌ای ۴۸۵ میلیون یورویی اختصاص خواهد داد.

اتحادیه اروپا همچنین جهت حمایت از پروژه‌های مختلف برای سلامت و آموزش پناهجویان در اردن و لبنان نیز ۱۰۰ میلیون یورو کمک مالی ارائه خواهد کرد.

این پیشنهاد در صورت تصویب آن از سوی مجمع عمومی پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرایی خواهد شد.