تصویب لایحه تمدید اعزام نیروی نظامی به افغانستان و لیبی در مجلس ترکیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگاملایحه تمدید اعزام نیرو به افغانستان و لیبی برای ۱۸ ماه دیگر که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه رسیده است، در مجلس ملت کبیر کشور تصویب شد.

به گزارش ت رت فارسی، لایحه تمدید اعزام نیرو به افغانستان و لیبی برای ۱۸ ماه دیگر که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه رسیده است، در مجلس ملت کبیر کشور تصویب شد.

در این لایحه با اشاره به اینکه هنوز آتش بس پایداری در منطقه برقرار نشده ، آمده است که خطر و تهدید برای کلیه کشورهای منطقه منجمله ترکیه همچنان ادامه دارد.

در این لایحه همچنین به لزوم اتخاذ هر نوع تدبیر در چارچوب حقوق بین‌المللی در برابر هر نوع تهدید متوجه به منافع ملی ترکیه تاکید گردید.

با تصویب لایحه اعزام نیرو به لیبی نیز، سربازان ترکیه از تاریخ ۲ ژانویه به مدت ۱۸ ماه در این منطقه انجام وظیفه خواهند کرد.

با تصویب لایحه اعزام نیرو به افغانستان نیز مهلت ماموریت سربازان ترک در این منطقه از تاریخ ۶ ژانویه به مدت ۱۸ ماه تمدید شد.