تصویرهوایی جالب از خودروهای اسقاطی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، تصویرهوایی جالب از خودروهای اسقاطی در یک منطقه مسکونی در انگلستان که نارضایتی اهالی این منطقه را نیز در برداشته است مشاهده می‌کنید.