تصویری از استفاده تیم حفاظت احمدی‌نژاد از کیف‌های تاشوی ضدگلوله در سفر او به سی‌سخت!

تیم حفاظت محمود احمدی‌نژاد از کیف‌های تاشوی ضدگلوله در سفر او به سی‌سخت استفاده کرده است.

محمود احمدی نژاد اخیرا سفری کوتاه به منطقه زلزله زده سی سخت داشته است.

تیم حفاظت احمدی‌نژاد کیف‌های تاشوی ضدگلوله به همراه خود داشته‌اند.

احمدی نژاد چند روز پیش از جدی بودن بحث ترورش سخن گفته بود.

ظاهرا، علی‌‌رغم برخی حرف‌ها، مساله برای ارگان مربوط به حفاظت شخصیت‌ها، جدی است!