تصویری از جشن تولد استاد محمدرضا شجریان در سال ۸۸ با حضور میرحسین‌ موسوی

در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست…

تصویری از جشن تولد استاد محمدرضا شجریان در سال ۸۸ با حضور میرحسین‌ موسوی