تصویری از محسن رضایی که سوژه فضای مجازی شد/ وقتی سردار حامی «خاتمی» شد تا پیروز انتخابات مجلس شود

محسن رضایی؛ روزگاری که که «حامی خاتمی» بود/ تکرار دور تسلسل تاریخی «آقامحسن» !

گردش «آقامحسن» در ۴۰ سال گذشته و در ازای شرایط، به قاعده‌ی گردش زمین به دور خود در سال است!

‏هر مقطع، خود تاریخی جداگانه برای خود و عرصه‌ی سیاست و گاه طنز سیاسی‌ست که آیندگان را در حین مطالعه تاریخش، به حیرت وامی‌دارد. بی‌شک آنان نیز چون مردمان عصر ما، او را فوق تخصص عملیات فریب می‌خوانند!

این روزها هم، در تکرار همان چرخه‌ی باطل، در صف اول مخالف‌خوانی دولت و برجامیست که خود حامی ششدانگش بود!

مصطفی فقیهی