تصویری باکیفیت از تهران قدیم

مظهر قنات آبِ شاه/ پشت ساختمان پست‌خانه