تصویری قدیمی از ملکه الیزابت دوم

پرنسس الیزابت(ملکه الیزابت دوم) در حال تعمیر یک خودروی نظامی در جنگ جهانی دوم


۱۹۴۵ میلادی