تصویر حضور مهدی کروبی در منزل قدرت الله علیخانی

⁩ حسین کروبی روز سه شنبه به ایلنا گفته بود نیروهای امنیتی تصمیم به گشایش‌هایی گرفتند.

او درباره حضور مهدی کروبی در منزل شیخ قدرت الله علیخانی و دیدار با اعضای مجمع روحانیون مبارز و تعدادی از کنشگران سیاسی، گفته‌بود اکنون به مدت یک ماه است که خانواده هر زمان که بخواهد می‌تواند به منزل ایشان برود رفت و آمد داشته باشد، همچنین چند جلسه است که اشخاصی که خود آقای کروبی موافق دیدار با آنها هستند با هماهنگی نهادهای امنیتی هر ۱۵ روز یکبار در منزل یکی از دوستان با ایشان ملاقات می‌کنند.

از جمله این دیدارها دوشنبه شب در منزل آقای علیخانی انجام شد که در آن آقایان جمارانی، موسوی بجنوردی، آشتیانی، رحمانی از مجمع روحانیون مبارز و همچنین سید عباس موسوی، اسماعیل دوستی و آقای عباسی‌فر حضور داشتند.