تصویر خیره کننده حرکت گدازه‌ای از آتشفشان پیتون

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، گدازه ای از آتشفشان پیتون که به سمت اقیانوس هند در جزیره رئونیون در جریان است./عکس: Richard Bouhet