تظاهرات حمایت از مورالس در آرژانتین

پایگاه خبری / تحلیلی نگامصدها نفر در آرژانتین برای حمایت از اوو مورالس رئیس دولت این کشور که تحت فشار ارتش استعفا داد، دست به تظاهرات زدند

صدها نفر در آرژانتین برای حمایت از اوو مورالس رئیس دولت بولیوی که تحت فشار ارتش استعفا داد، دست به تظاهرات زدند. 

صدها نفر با پیشگامی مردم بولیوی مقیم آرژانتین و نهادهای مدنی چپگرا، در مقابل سفارت بولیوی در بوینس آیرس تجمع کردند. 

تظاهرات کنندگان، استعفای مورالس تحت فشار ارتش و تظاهرات خشونت آمیزی که با ادعای تقلب در انتخابات ترتیب یافت، را کودتا تلقی کرده و از جامعه جهانی خواستند که از مورالس حمایت کند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی با مضمون “نه به کودتا در بولیوی” و پرچم بولیوی حمل کردند.