تظاهرات مدمی علیه گرانی‌ها

  • حامد تقوی –

با گران شدن بنزین تا امروز بیش از ۳۰ شهر ایران درگیر اعتراضات مردمی هستند.
از اردوگاه اعتدال و اصطلاح طلبان حکومتی تا جناه اصول گرا در یک اتحادی خواهان سرکوب مردم متعرض هستند. خواه با سکوتشان، خواه با نیروهای امنیتی در مقابل مردم.
خبر کشته شدن دست کم یک نفر در سیرجان استان کرمان هم توسط فرماندار این شهر تاییدشده است.
اما امروز ۲۵ آبان ماه ، در فیلم های منتشر شده در فضای مجازی گستره ی اعترضات و همچنین سرکوب را میتوان به وضوح مشاهده کرد. در برخی از این فیلم ها که در فضای مجازی موجود هست ؛ نیروهای پلیس به مردمی که برای اعتراض به وضعیت معیشتی به خیابان آماده اند تیر مستقیم شلیک میکنند.