تعارف و جدال سپاه با حسن عباسی

حامد تقوی-

حسن عباسی در آخرین سخنرانی خود که در فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری رو به رو شده، گفته است “سپاه با گروگانگیری خارجی ها ، بودجه مربوط به خود را تامین میکند. و خطاب به دولت ادامه میدهد: اگر می خواهید مشکلات تحریم برطرف شود ، در هر ماه ده-بیست عدد آمریکایی را به اسارت بگیرید. اینگونه مشکلات برطرف میشود”
بعد از انتشار این سخنرانی، سخنگوی سپاه در تکذیب این اظهار نظر گفته است، سپاه پاسداران بر طبق موارد قانونی افراد را دستگیر و زندانی میکند و صحیت های حسن عباسی برداشت شخصی از ماجرا بوده است!

با یک بررسی ساده و در کنار هم گذاشتن پازل های مربوط به راحتی میتوان دریافت، حرفهایی که عباسی درباره گروگانگیری های سپاه گفته است خط و مشی این سازمان درباره درآمدزایی است. اما چون حسن عباسی روابط با جمهوری اسلامی با آمریکا را تمام شده یا تمام شونده میداند ، از گفتن این صحبتهای شرم آور و وقیحانه که عموما واقعی هم هستند ، هم هیچ ابایی ندارد.

اما ماجرا آنجایی جالب میشود که سپاه به دستگاه های مربوط هشدار میدهد با او در مقام متهم برخورد شود .