تعلیق فدراسیون جودوی ایران لغو شد/ کمیته انظباطی پرونده ایران را دوباره بررسی می‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ دادگاه حکمیت ورزش روز دوشنبه تعلیق نامحدود فدراسیون جودوی ایران اعمال شده از سوی فدراسیون جهانی جودو را لغو کرد و پرونده این فدراسیون را برای تعیین وضعیت به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو ارجاع داد.


دادگاه حکمیت ورزش اضافه کرد که فدراسیون جهانی جودو نمی‌تواند عضویت یک فدراسیون را به صورت نامحدود لغو کند زیرا در اساسنامه خود برای چنین اقدامی «پایه قانونی» وجود ندارد.


قرار است کمیته انظباطی فدراسیون جهانی جودو پرونده ایران را دوباره بررسی کند و در این مورد حکم جدیدی را صادر کند، اما در این میان جودوکاران ایرانی می‌توانند امیدوار باشند که در بازی‌های المپیک توکیو در تابستان امسال شرکت کنند.


فدراسیون جودو ایران با انتشار بیانیه‌ای از این حکم استقبال کرد و نوشت: «بدون تردید فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران خود را همچنان تابع اصول منشور المپیک و مقررات اساسنامه فدراسیون جهانی جودو می شناسد و از همکاری و تعامل روزافزون با فدراسیون جهانی در همین چارچوب استقبال خواهد کرد.»


یک سال و نیم پیش، فدراسیون جهانی جودو عضویت فدراسیون ایران را به دلیل جلوگیری از رویارویی ورزشکاران این کشور با حریفان اسرائیلی به حال تعلیق درآورد.


این تصمیم در واکنش به اقدام فدراسیون ایران بود که یکی از ورزشکاران خود، سعید مولایی، را مجبور کرد برای خودداری از رویارویی با حریف اسرائیلی در رقابت مقدماتی عمداً به حریف خود ببازد.


در بیانیه فدراسیون جهانی جودو آمده بود ایران در موارد دیگری اساسنامۀ فدراسیون جهانی جودو را نقض کرده است. بی‌طرفی سیاسی، عدم تبعیض‌های نژادی و جنسیتی و عدم تبانی یا باخت‌های عمدی از جمله اصولی هستند که از طرف ایران زیر پا گذاشته شده است.


ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی، از رویارویی ورزشکارانش با ورزشکاران اسرائیلی خودداری می کند.