تعیین وثیقه‌ ۵۰۰میلیون تومانی برای خبرنگار بازداشتی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبرخی منابع خبری از تودیع وثیقه پانصدمیلیونی برای «امیرعباس آذرم وند» روزنامه نگار اقتصادی که هفته گذشته بازداشت شده است خبر داده اند.

برخی منابع خبری از تعیین وثیقه پانصدمیلیونی برای «امیرعباس آذرم وند» روزنامه نگار اقتصادی که هفته گذشته بازداشت شده است خبر داده اند.

گفتنی است آقای آزروم وند پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود را داشته است. وی در آذرماه ۹۷ و دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی به صورت کوتاه مدت بازداشت شده بود.

از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این روزنامه نگار اطلاعی در دست نیست.