تغییرات در کابینه ملک سلمان نشانه ای بر تغییر روابط بین الملل است؟

 

 سهراب سهیلی

ملک سلمان در یک ضرب العجل اقدام به تغییر دادن کابینه خود کرد.

محمد بن سلمان که این روزها وجهه بین المللی خود را از دست داده است،

در تلاش است تا چهره گذشته خود را باز پس گیرد؛

از همین رو او تغییرات گسترده در کابینه دولت به وجود آورد.

پس از برکناری عابد الجبیر از وزارت خارجه عربستان،

بحرین که متحد عربستان است، اقدام به باز کردن سفارت خود در سوریه کرد؛

این اقدام نشان می دهد که عربستان در تلاش است به چهره منطقه ای خود ، سیمایی دیگر بپوشاند،

سیمایی که البته از مقابله با ایران به وجهی دیگر پرده برداری می کند.

عربستان به خوبی می داند که نباید بگذارد ایران به سرزمین اعراب مسلط شود،

بنابراین تلاش می کند تا به جاهایی قدم بگذارد که جمهوری اسلامی قدم گذاشته بود.

نگام: ناگفته های ایران ما