تغییرات صورت فلکی شکارچی تا ۴۵۰ هزار سال آینده

نگام، علم و تکنولوژی – آژانس فضایی اروپا (ESA) با استفاده از داده‌های ماهواره‌های گایا و هیپارکاس، ویدیویی را از نحوه حرکت ستارگان در صورت فلکی شکارچی تا ۴۵۰ هزار سال آینده منتشر کرد.

استفاده از داده‌های ماهواره‌های گایا (Gaia) و هیپارکاس (Hipparcos) تهیه شده، تغییرات صورت فلکی شکارچی (Orion) را طی ۴۵۰ هزار سال آینده به نمایش گذاشته است. ابعاد بخشی از کهکشان که در این ویدیو دیده می‌شود، ۴۰ در ۲۰ بوده و در واقع ابعاد یک ماه کامل در آسمان نسبت به این ویدیو در حدود نیم درجه است.

 

صورت فلکی شکارچی که نیمی از آن در آسمان نیمکره جنوبی و نیم دیگر آن در نیمکره شمالی مشاهده می‌شود، شناخته‌شده‌ترین و زیباترین صورت فلکی آسمان است. هیچ‌یک از صورت های فلکی دیگر تا این اندازه به نامش شباهت ندارند. این صورت فلکی، ستارگان بسیار درخشانی دارد و ستاره‌های آن شباهت زیادی به یک شکارچی دارند و از هزاران سال پیش در جهان به این عنوان شناخته می‌شوند.

صورت فلکی شکارچی در جنوب صورت فلکی ارابه ران و در شرق صورت فلکی دوپیکر قرار دارد و صورت فلکی گاو نیز در شمال شرقی آن دیده می‌شود. دست‌ها و بالاتنه این صورت فلکی  در نیمکره شمالی، شامل یکی از پرنورترین ستاره‌ها است. پایین تنه شکارچی به همراه صور تک شاخ و نهنگ در نیمکره جنوبی قرار دارد و صور خرگوش و سگ بزرگ نیز در جنوب و جنوب غربی آن دیده می‌شوند؛ به همین دلیل صورت فلکی Orion با نام شکارگر سگ نیز شناخته شده است. همچنین در جنوب شرقی شکارچی نیز صورت فلکی جوی (Eridanus) قرار دارد.

 

اوریون در داستان‌های اساطیری، یک شکارچی قوی‌هیکل بود که هفت خواهران (خوشه پروین) را تعقیب می‌کرد و سرانجام توسط آرتمیس (الهه ماه و شکار) کشته شد. این صورت فلکی در زبان عربی با نام جبار به معنای تنومند و غول‌پیکر شناخته می‌شود. در زبان انگلیسی نیز نام Hunter بر روی آن گذاشته شده است.