تغییرات معاونین در شهرداری تهران کلید خورد

به دنبال دستگیری دوتن از شهرداران مناطق تهران در هفته‌ی گذشته، اطلاعات جدید از تغییر قریب‌الوقوع سلیمی معاون امور مناطق و یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران به دلیل فرارسیدن موعد بازنشستگی خبر می‌دهد.

در خصوص جایگزین سلیمی؛ از شهرداران مناطقی نظیر ۱ ، ۱۲ و ۴ بعنوان جایگزین نام برده می‌شود همچنین شنیده ها حاکی از تغییر مجتبی یزدانی بر خلاف تمام فشارهای برخی از مقام های دولتی در چند روز آینده است.