تفاوت معنی دار قاضی زاده هاشمی در نظرسنجی ها و نتایج انتخابات

شنیده ها

با وجود اینکه در نظرسنجی کانال های تلگرامی امیرحسین قاضی زاده هاشمی آمار بسیار بالایی داشت اما رای پایین این نامزد در نتایج اولیه نشان از دستکاری احتمالی در نظرسنجی های تلگرامی داشت.

در ایام تبلیغات انتخاباتی ، در حالیکه اعداد و ارقام طرفداری از کانالها و گروههای قاضی زاده هاشمی، کاملا فیک بود و بر هر کاربر فضای مجازی این موضوع مسجل شده بود، اما همین اعداد ارقام فیک، این کاندیدا را دچار محاسبات اشتباه و او را به ماندن در عرصه انتخابات تا پایان آن تشویق کرده بود.