تقابل بی ثمر و پرضرر ؛ تقابل ایران و آمریکا!

✍️حسین ثنایی نژاد

ساعاتی قبل قطعنامه آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل فقط توانست یک رای موافق بگیرد و ناکام ماند. در طی سه سال گذشته نیز تحریم های سختگیرانه آمریکا علیه ایران به اهدافی نرسیده است که تیم رادیکال امنیت و سیاست خارجی آقای ترامپ اعلام کرده بود.

از این سو مقاومت مقامات ایران در برابر عدم مذاکره با آمریکا و تن دادن به تحریم‌های همه جانبه این‌ قدرت جهانی، اقتصاد ایران را تا مرز ورشکستگی کامل پیش برده است. کاری که می توانست با درایت بهتری انجام شده و قبل از خروج آمریکا از برجام، انجام شده و برای فرار از چنین تحریم های ویران کننده ای زمان بخرد.

در واقع لج بازی دو طرف ایران و آمریکا در دوره اقای ترامپ برای هیچکدام از این حکومت ها ثمری نداشته است ولی برای مردم این دو کشور ضررهای بسیاری به همراه آورده است و صد البته برای مردم ایران به مراتب خیلی زیادی بیشتر. زیرا اقتصاد ما نحیف تر است و مراودات اقتصادی ما نسبت به آمریکا به شدت آسیب پذیر تر. اگرچه در طرف آمریکایی هم بالاخره شرکت هایی بوده اند که از بابت این تحریم ها متضرر شده اند.

یک ارزیابی ساده باید دولتمردان را به این نتیجه برساند که در دنیای امروز رادیکالیسم و یک دندگی در سیاست، ثمری جز تضعیف حکومت ها و آسیب های فراوان به ملت ها چیزی به همراه نمی آورد. آنقدر که قدرت های بزرگی مثل آمریکا هم نمی توانند یاران نزدیک خود را در چنین شرایطی به همراه خود داشته باشند و بی نتیجه و پر خسارت می مانند.