تقارن عجیب شهادت و ولادت حضرت زهرا با چهلم و یادبود روح الله زم

✍️محمد علی زم

«تبریکِ دوباره»‏
‌‎
سلام و سلامتی

برای جمهور ایرانی
و یاران جانی!

گاهی زمان، زبان باز می‌کند و با آدمی از مکنوناتی سخن می‌گوید که آدمی یا آنها را ندیده و یا فراموش کرده و یا منافع حزبی و شخصی و خصلتی، فرصت درست‌دیدن آنها را از آدمی سلب کرده است.

وِردِ زبان ما ایرانی‌ها همیشه این است که: «بگذار بگذرد، زمان مشخص می کند»

در عقیدهٔ اسلامی هم چنین است که خداوند انتقام از ظالمان، ستمگران، خودکامگان‌ و بدخواهان مردم و نیز پاداش اهل ایمان بی‌ریا، عمل صالح، سازنده و نیک را به زمان ارجاع داده است، که مفهومش همان اصطلاح ایرانیان است که بگذار بگذرد، زمان در وقت خودش زبان می‌گشاید!

در آخرین ملاقات ما با روح‌الله بی‌آنکه گفته باشند آخرین ملاقات است، گفت در ایام حبس، توفیق پیدا کرده‌ام ۲۵ مرتبه قرآن را با تأمل بخوانم و دوره کنم و این دور را به نام و یاد و نذر حضرت زهرا(س) آغاز کردم و دو، سه جزئش باقی مانده است!حتماً این خبر آن شب برای هر یک از حاضران معنایی داشت، اما وقتی شب چهلم او مصادف با وفات حضرت زهرا شد، این اقدام او برای من معنی‌دارتر شد. امروز دوستی از مشهد پیام داد که به رسم ما مشهدی‌ها اولین عید روح‌الله مصادف با عید ولادت حضرت فاطمه شده است! که آن دو معنای پیشین، برایم کامل‌تر شد!

البته این سخن را نگفتم تا به سیرهٔ خشک‌مقدس‌ها و عوام‌فریبان قدیس‌سازی کرده باشم و یا به کسی یا مذهبی و مرامی توهین کرده و یا به دوستانی که از منظر آزادی‌خواهی و عِرق ملی و نگاه انسانی در این روزگار «روح‌الله» را تمجید کرده‌اند، طعنه‌ای زده باشم که در مشرب اعتقادی این بندهٔ ناچیز! نخستین ارزشِ آدمی که موجب تجلی آدمیت اوست، «آفرینش آزاد و قدرت اختیار و انتخاب‌داشتن انسان» از جانب آفریدگار یکتاست و خداوند به هیچ‌کس و هیچ شریعت و مذهبی حق سلب این سرمایه انسانی را نداده است از این رو هرکس از هر منظری می‌تواند به روح‌الله بنگرد و او را یافت، تحلیل و تجلیل و یا حتی ذلیل بدارد، اما آنها که خداشناسند و برای خدا ارج و قدرت و توانایی در حیات و مرگ انسان‌ها قائلند، نباید این روزها چماق تحقیر و تکفیر بر جنازهٔ او بکوبند و او را اشرار، فاسد و مفسد بخوانند، خوب است این دسته از خداشناسان به منطق توصیه فراوان به استغفار و قدرت خطاپذیری خداوند، وقوف بیابند و احتمال بدهند که خداوند ممکن است! این ۳۰۰ آیه قرآنش دربارهٔ استغفار و توبه را راست گفته باشد! و نیز ممکن است که این همه آیات، رحمانیت و رحیمیت و رأفت خود را شامل حال هر کسی که خواسته باشد، بنماید و کسی که ۱۴ ماه حبس انفرادی کشیده و اذیت و آزار دیده و دائماً به نام دین و مقدسات همان خداوند دروغ شنیده و فریب خورده، به‌رغم آن که به زعم اینان همه زندگی‌اش سیاه و پر گناه هم بوده باشد را قدرت دارد که مشمول عفو خود کرده و او را بخشیده و پاک از دنیا بُرده باشد! همین!

ان‌شاءالله به برکتِ لطف حضرت زهرا(س)؛ که خدایش در عظمت آفرینش و حضور کوتاه‌مدت دنیوی او، سورهٔ کوثر‌ را نازل کرد و در پی آن قلب مبارک جناب رسول الله(ص) و همهٔ مؤمنان را شاد کرد، جرعه‌ای از آن لطف و برکت را شامل حال همهٔ انسان‌های آزاده و مسلمانان پاک در همهٔ جهان و ایران عزیز‌مان بفرماید، به امیدِ آنکه این بانوی مقرب الهی مشکل‌گشای همهٔ امور مادی، رفع تنگناهای معنوی و بازگرداندن ما به خُلق و خوی انسان محمدی(ص) در امروز و همه فرداییان‌مان باشد، سال‌گشت ولادتش
را به همگان تبریک دوباره می‌گویم‌.

«السلام علیک یا بنت رسو‌ل‌الله»

متن در آدرس اینستاگرام زیر قابل مشاهده است: