تقدیر ترامپ از صدا و سیمای ایران

ترامپ : هیچ رسانه ای اینگونه مصیبت های کرونا در امریکا را پوشش نداده است .

من اخبار کرونای امریکا را از رسانه ملی ایران دنبال میکنم .

صدا و سیمای ایران در دورافتاده ترین روستاهای امریکا و گمنام ترین محلات امریکا اخبار یک بیمار سرماخورده مشکوک به کرونا را نیز رصد میکند و گزارش تصویری می گیرد .

نقش صدا و سیمای ایران در روشنگری افکار عمومی امریکا مخصوصا در ناکامی دولت امریکا در مهار کرونا قابل تقدیر است .

خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی امریکا صدا و سیمای ایران را منبع موثق اخبار کرونا و اخبار اقتصادی امریکا قرار داده اند .

تحلیل های روزانه بازار امریکا در صدا و سیمای ایران و تسلط کارشناسان صدا و سیمای ایران بر فرایندهای بازار و اقتصاد امریکا ؛ جزو برنامه های اموزشی دانشگاههای امریکاست

ترامپ :تنها گله من از صدا وسیمای ایران این است که چرا در خصوص پوشش اخبار داخلی مشکلات کشور ایران ضعیف عمل میکند؟

شاید به این دلیل است که مردم ایران به اخبار رسانه ملی شون اعتماد ندارند؟

مگر بودجه صدا و سیما از مالیات و در آمد نفتی مردم ایران نیست؟