تقسیم قدرت در مجلس یازدهم بدون در نظر گرفتن نمایندگان /لطف الله فروزنده رئیس دیوان محاسبات، زاکانی کمیسیون اصل ۹۰ و نادران رئیس مرکز پژوهش ها می شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  طبق خبرهای رسیده، قرار است قالیباف رییس مجلس، لطف الله فروزنده را به ریاست دیوان محاسبات و الیاس نادران را به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس انتصاب نماید.

طبق خبرهای رسیده، قرار است قالیباف رییس مجلس، لطف الله فروزنده را به ریاست دیوان محاسبات و الیاس نادران را به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس انتصاب نماید.

 همچنین قرار است علیرضا زاکانی نیز به عنوان رییس کمیسیون اصل ۹۰ به نمایندگان معرفی شود.

گفتنی است رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توسط همه نمایندگان انتخاب می شود.