تقسیم کار حسن روحانی با برادر

حسن روحانی رئیس جمهور مسئولیت خود در نهاد ریاست جمهوری را با حسین فریدون برادرش، تقسیم کرده است.

به گزارش نگام، این تقسیم کار و حضورپر رنگ حسین فریدون به گونه ای است که بسیاری معتقدند وی نقش قائم مقام رئیس جمهور را بازی می کند. دخالت برادر روحانی که عنوان رسمی وی دستیار ویژه رئیس جمهور است، در همه کارها باعث شده عده ای به شوخی برای خطاب قرار دادن رئیس جمهور از لفظ “حسن و حسین” استفاده کنند.

اصولگرایان و مخالفان روحانی از این اقدامات حسین فریدون به شدت ناراحت شده و برای جلوگیری از یکه تازی دستیار ویژه روحانی تحقیقات گسترده ای را آغاز کرده و چند تخلف مالی نیز از وی بدست آورده اند و همچنین در تلاش هستند با پرونده سازی این تخلفات را چند برابر واقعیت اصلی آن جلوه دهند.

حسین فریدون،دستیار ویژه رئیس جمهور ایران، مشاور وزیر امور خارجه، از اعضاء تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و برادر کوچکتر حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهور ایران است. او پیش از این فرماندار نیشابور و پس از آن فرماندار کرج در اوایل انقلاب٬ سفیر سابق ایران در مالزی بوده است. او در اغلب جلسات هیئت دولت شرکت کرده و در غالب موارد در کنار حسن روحانی است . فریدون همچنین به عنوان عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در جلسات نهایی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ حضور فعالی داشت.