تقلا های بی نتیجه جامعه روحانیت از اعلام نامزد تا تفرقه در شورای ائتلاف

شنیده شده جامعه روحانیت سلسله جلسات انتخاباتی با مسئولین گروه ها و احزاب اصولگرا و همچنین با شخصیت های شورای ائتلاف مانند حدادعادل، محسن رضایی، محمدباقر ذوالقدر برگزار کرده است.

برخی از گروه های اصولگرا در جلسات انتخاباتی جامعه روحانیت شرکت نکرده و شرکت کنندگان ثابت جلسات غالبا از اعضای مخالف شورای ائتلاف هستند لازم به ذکر است جامعه روحانیت در جلسات خود با افرادی مانند حدادعادل و محسن رضایی و برخی اعضای شورای ائتلاف نتوانسته به توافقی برسند.

در همین راستا و عدم همراهی جامعه روحانیت با شورای ائتلاف، شنیده شده که یکی از اعضای جامعه روحانیت تهران به زریبافیان ،متکی و ناظمی اردکانی گفته است:” بروید پایداری را به صحنه بیاورید و با هم یکی شوید و در دهان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بکوبید”

جامعه روحانیت با محوریت دبیرکل خود مصطفی پورمحمدی در وهله اول به دنبال ایجاد ائتلاف و جلب نظر مساعد افراد شاخص و احزاب جریان راست بر روی کاندیداتوری علی لاریجانی است.