تقلب ،شکنجه کردن و حصر که افتخار ندارد

اکبر گنجی

به جای شرم و حیا برای حصر ۱۰ ساله میر حسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد؛

بزم شادی ۹ دی راه انداخته و به دروغ ها و تهمت ها و هتاکی هایشان ادامه می دهند.

«جنبش انتخاباتی سبز»، سرکوب های پس از آن و حصر رهبرانش در تاریخ برای همیشه می ماند.

تقلب و زدن و زندانی و شکنجه کردن و حصر که افتخار ندارد.

اگر اینها علامت تدبیر و مدارای رهبری است، خُب همه دیکتاتورهای تاریخ دست به چنین اقداماتی زده اند.

شاه تا آخر عمر به دکتر محمد مصدق حسادت می ورزید و از او بدگویی می کرد.

مجیزگویان خامنه ای هم به حملاتشان به “سران فتنه” ادامه می دهند،

اما این حملات آن لکه های سیاه بازداشت و شکنجه و حصر و کشتن ده ها نفر را هرگز سفید نخواهد کرد.

با قالیباف ها و ابراهیم رئیسی ها پیش روید تا ببینیم به کجا می رسید