تقویت شبکه ملی اطلاعات یا قطع اینترنت جهانی؟

حامد تقوی-

حسن روحانی و همچنین مقامات جمهوری اسلامی چند روزی است از شبکه ملی اطلاعات در ایران صحبت میکنند.
این عزم حکومت برای تقویت شبکه ملی اطلاعات و همچنین تلبیغات گشترده درباره این موضوع در این شرایط خاص که کشتی اقصادی ایران در حال سقوط کامل است، و حکومت با بحران‌ شدید کنترل مشروعیت‌اش رو به رو شده است معنی مشخصی دارد و آن قطع اینترنت جهانی در شرایط موج اعتراضات دوباره است.
البته فرضیه خوشبینانه ترین حالت ممکن است. چرا که برخی از فرماندهان سپاه از قطع کردن زبان دشمن صحبت در آینده نزدیک خبر می‌ دهند که تلویحا به همین ماجرا اشاره دارد.
اگر این اتفاق بیفتد پیش‌بینی میشود اختلافات درونی بین حکومت افزایش یابد و از نظام درون خود فرو بپاشد.