تلاش ابراهیم رئیسی برای ساماندهی وحدت میان اصولگرایان

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ برخی از اصولگرایان با این استدلال که ابراهیم رئیسی با ۱۶ میلیون رای باید فکری به حال ساماندهی بدنه رای خود کند ، طی مقاطع مختلف پیشنهادهایی به او داده اند.

شنیده ها حکایت از آن دارد که به زودی ابراهیم رئیسی نمایندگانی را از طرف خود برای ساماندهی اصولگرایان معرفی می کند تا آن ها مسائل مربوط به تشکیل جبهه ای به منظور ساماندهی وحدت میان اصولگرایان را به پیش ببرند.

وی شکل گیری یک شورا با ترکیبی از ۳۰ عضو مرکب از ۲۰ نفر جوان و ۱۰ نفر از پیشکسوتان را مدنظر دارد.

برخی جدیت و سرعت ابراهیم رییسی برای شکل دادن این شورا را نشانه ای برای حضور او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تلقی می کنند.

✍️ دیدگاه شما 🙏