تلاش احمدی نژاد برای بعد از اعلام رسمی رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان!

شنیده ها

محمود احمدی نژاد در جدیدترین سناریوی خود برای فشار به نظام به قصد تایید صلاحیت، پروژه «فریز رای» را برای اجرا آماده کرده است.

بر اساس این پروژه بعد از اعلام رد صلاحیت احمدی نژاد، او سامانه ای را به مردم معرفی می کند که قابلیت دریافت اطلاعات و همچنین بارگذاری عکس را دارد.

حلقه فکری احمدی نژاد دو شیوه را در این پروژه مدنظر دارند:

۱_ نوشتن نام احمدی نژاد در برگه رای و یا رای سفید و تهیه عکس از برگه و بارگذاری آن بر روی این سامانه.

۲_عدم مشارکت در انتخابات و‌ بارگذاری مدارک هویتی تحریم کنندگان انتخابات بر روی همین سامانه.

طی روزهای اخیر این سامانه به روز رسانی شده و قابلیت ثبت رای تا ۳۵میلیون نفر را دارد.

این پروژه تبعات بین المللی بسیار بالایی داشته تا جایی که ممکن است با استناد به آن در مجامع حقوق بشری، تحریم های جدید علیه کشور وضع شود

احمدی نژاد می‌خواهد به نظام اثبات کند که در صورت عدم حضور‌‌ او در انتخابات،مردم حضور پیدا نخواهند کرد.